Arbeidsmarktontwikkelingen november positief

December 2017 - Nederland, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg, Drenthe, Economie

De macro-economische indicatoren laten een positief beeld zien, ook is het vertrouwen onder consumenten en producenten hoog. Het aantal banen en het aantal vacatures neemt toe en het werkloosheidspercentage is met 4,5 procent laag. De flexibilisering op de arbeidsmarkt zet door. Toch zijn er ook grote verschillen zichtbaar tussen leeftijdsgroepen, opleidingsniveau's en beroepsklassen.

De publicatie 'Duiding arbeidsmarktontwikkelingen november 2017' van het UWV schetst een positief beeld van de arbeidsmarkt in november.

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is het bruto binnenlands product gestegen met 3 procent in kwartaal 3 2017. Daarbuiten zijn de investeringen van bedrijven en particulieren gestegen, ook steeg de consumptie in dezelfde periode. Door de aantrekkende arbeidsmarkt daalde in de eerste 8 maanden van 2017 het aantal ontslagaanvragen met 24 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal uitzenduren, een economische graadmeter, stijgt sinds november 2013 maand na maand. Zowel consumenten als producenten zijn positief over het economisch klimaat, zo verwachten Nederlandse ondernemers dat zowel de omzet als de werkgelegenheid en de investeringen zal groeien in 2018. Wel valt bij de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen op dat de consument vooral positief is over het economisch klimaat maar minder over de eigen financiële situatie en koopbereidheid.

In alle sectoren behalve de sector Financiële dienstverlening is het aantal banen voor werknemers gestegen in het derde kwartaal van 2017 t.o.v. hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het totaal aantal banen steeg in een jaar tijd (kwartaal 3 2016 - kwartaal 3 2017) van 7.934 duizend tot 8.142 duizend, een procentuele stijging van 3%. Parallel aan de ontwikkeling van het aantal banen groeit de hoeveelheid vacatures. Zowel de openstaande-, ontstane- en vervulde vacatures stegen in het derde kwartaal van 2017 t.o.v. hetzelfde kwartaal vorig jaar. Er ontstonden in het derde kwartaal van 2017 meer vacatures dan dat er werden vervuld (267 duizend nieuwe vacatures tegen 258 duizend vervulde vacatures). Het aantal vacatures per 1000 medewerkers (de vacaturegraad) steeg in dezelfde periode en was voor de bedrijfstak ICT het hoogst.

In het derde kwartaal van 2017 steeg de totale beroepsbevolking met 81 duizend personen t.o.v. hetzelfde kwartaal vorig jaar en daalde het aantal werklozen in dezelfde periode met 97 duizend. Het werkloosheidspercentage was in oktober 2017 4,5 procent, ook daalde het aantal WW-uitkeringen vergeleken met dezelfde maand vorig jaar met 18 procent. In bijna alle sectoren is er sprake van een afname van het aantal WW-uitkeringen.

De flexibilisering op de arbeidsmarkt zet door, waar in 2008 maar 28 procent van de werkende beroepsbevolking een flexibel contract had is dit gestegen tot 37 procent in 2017. Flexibele contracten komen vaker voor naarmate het hoogst genoten opleidingsniveau daalt. Ook neemt het aantal jongeren met een vast contract af van 62 procent in 2008 tot 51 procent in 2017. Het laagste percentage werkzame personen met een vast contract is werkzaam in de Creatieve en taalkundige beroepen, het hoogste percentage werkzame personen met een vast contract is werkzaam in Openbaar bestuur, veiligheid en justitie. De grote toename van het aantal flexibele contracten heeft vooral plaatsgevonden in sectoren waar het aantal flexibele contracten al hoog was.

 

Bron: UWV