SER Brabant: ‘een prangend tekort aan vakmensen’

December 2017 - Noord-Brabant, Werkgelegenheid, Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, Onderwijs, Werkloosheid en uitkeringen, Economie

De economie in Brabant groeit volop. Tegelijkertijd is er een prangend tekort aan vakmensen. In een breed gedragen advies stelt de SER Brabant dat de oplossing zit in ‘een slimmere organisatie van de samenwerking tussen arbeidsmarkt, huishoudens en onderwijs’.

Het tekort aan vakmensen is geen exclusief Brabants probleem. Op aandringen van de SER wordt er landelijk bijvoorbeeld gewerkt aan een ‘skills-akkoord’, om de leercultuur in bedrijven te stimuleren en om arbeidskrachten toe te rusten voor de arbeidsmarkt van morgen. In zekere zin sorteert het Brabantse advies ‘Toerusten & Innoveren’ voor op dit akkoord. In dit advies wordt de uitdaging gecentreerd rondom twee kernvragen: hoe blijven burgers hun leven lang in de running? En: hoe moeten we samenwerken om dit te bereiken?

Door het organiseren van een aantal bijeenkomsten heeft de SER Brabant in eerste instantie de knelpunten in beeld gebracht. De knelpunten zijn de afgelopen jaren versterkt door de forse economische groei in Brabant. Hierdoor is er ‘te veel werk en zijn er te weinig vakmensen’. Aan de andere kant is er werkloosheid zichtbaar aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Op basis van de input uit de bijeenkomsten is er een advies opgesteld waarin zes concrete initiatieven worden aangedragen om het toekomstig arbeids- en onderwijsstelsel duurzaam te versterken. Deze zes initiatieven zijn in het kort:

1. Verplichte loopbaan-apk voor iedereen.

2. Een nieuw perspectief voor kwetsbare groepen.

3. Herwaardering van het praktijkonderwijs en vmbo-onderwijs.

4. Flexibel en modulair deeltijdonderwijs.

5. Hybride combinaties van leren en werken.

6. Stimuleren van (inter)sectorale mobiliteit.

Het doel van deze initiatieven is om de samenhang tussen sociaal beleid, economisch beleid en onderwijsbeleid verbeteren, met als doel de wisselwerking tussen arbeidsmarkt, onderwijs en huishoudens te verbeteren.

Voor het volledige artikel kunt u klikken op deze link.

Bron: SER Brabant (SER magazine december 2017/januari 2018)