Devices

Het arbeidsmarktdashboard geeft inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bekijk trends en werkgelegenheid in jouw regio of provincie.

Registreer voor toegang

Wat heeft arbeidsmarktdashboard te bieden?

Voor wie

Het arbeidsmarktdashboard is er voor regio’s, provincies, werkgevers, onderwijs, gemeenten en de beroepsbevolking. Door het actuele inzicht en de prognoses kunnen deze gebruikers hun keuzes maken. Zo kunnen werkgevers zien in welke regio’s nog een mogelijk aanbod van werknemers aanwezig is, overheden hun beleid onderbouwen en onderwijs hun curriculum toetsen. Op maat kan doorontwikkeld worden voor de beroepsbevolking door bijvoorbeeld inzicht te geven in de gevraagde competenties.

Voor wie

Wat is het

Het arbeidsmarktdashboard geeft innovatief, actueel en op maat inzicht in de arbeidsmarkt. Door onder meer data van CBS, UWV, LISA, SBB en Jobfeed consistent en betrouwbaar te combineren kun je met het dashboard unieke verbanden leggen en informatie filteren. Bijvoorbeeld op thema, regio’s, sectoren, vacatures en beroepsgroepen. Het doel is om door inzicht de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Wat is het

Extra diensten

Het arbeidsmarktdashboard biedt de mogelijkheid om een eigen dashboard op maat samen te stellen en grafieken in verschillende formaten te downloaden om op je eigen website te plaatsen. De grafieken kunnen zelfs interactief aangepast worden en de data van twee grafieken kan met elkaar vergeleken worden.

Extra diensten

Voordelen

Actuele en consistente informatie over de arbeidsmarkt door rechtstreekse verbindingen met relevante brongegevens (o.m. CBS, UWV, SBB, LISA, Jobfeed) – op één plek en via voor doelgroepen op maat gemaakte dashboards. Arbeidsmarktinformatie op een nieuwe manier gepresenteerd: voor regio’s, provincies en gemeenten, werkgevers, onderwijs en de beroepsbevolking. Filteren én vergelijken van informatie op bijvoorbeeld regio, sectoren en beroepsonderwijs wordt mogelijk gemaakt, net als het maken van selecties. Het geeft inzicht in de arbeidsmarkt als geheel (onderzoek, trends, cijfers, blogs, beroepsprofielen, vraag, aanbod) en geeft het alle actuele vacatures weer. Bovendien is inloggen voor iedereen gratis!

Voordelen


We hebben nu iets waar je grote lijnen uit kunt halen en conclusies aan kunt verbinden. Dat is heel nuttig om in te kunnen spelen op de toekomstige vraag en daarop een koers uit te zetten.

Jos van Asten, Coördinator werkgeversprogramma AgriFood Capital


Nu hebben we een systeem dat de gebruiker centraal stelt en constant werkt met geactualiseerde informatie. We zien dat dit instrument ons helpt versnipperde en gedetailleerde gegevens te doorgronden.

Tom Martinussen, Beleidsmedewerker Onderwijs en Arbeidsmarkt provincie Limburg


De individuele werkgever of werknemer kan zelf ook een kijkje nemen op het dashboard. Het is actueel, online en gratis, dus de drempel om dit instrument goed te gebruiken ligt erg laag. Zelf had ik na de eerste keer het gevoel: wow, hier heb ik iets aan.

Imke Carsouw, Voormalig Directeur Brainport Development


Ook in ons vakgebied zal het dashboard veranderingen teweegbrengen. Dankzij deze technologische innovatie wordt strategische informatie toegankelijk voor een groot publiek, waar men zich eerst met rapporten en PDF bestanden moest zien te behelpen. Onze inbreng verschuift daardoor van het produceren van informatie naar het duiden van informatie.

Michel van Smoorenburg, Senior arbeidsmarktadviseur UWV


Arbeidsmarktdashboard.nl is op dit moment operationeel bij de acht partners van Brainport Network. We gaan verder investeren in het opnemen van gevraagde en beschikbare competenties in de dataset. Daarmee levert Arbeidsmarktdashboard.nl belangrijke informatie voor werkgevers, werkzoekenden en onderwijs. Uiteindelijk creëren we zo de TomTom voor de arbeidsmarkt.

Ton Wilthagen, Hoogleraar Tilburg University en bestuurlijk trekker Arbeidsmarkt van Brainport Network Board


Voor mij als ondernemer is het interessant om straks al mijn vacatures op het dashboard te plaatsen. Dit zal tot een groter aanbod van geschikte en goed geschoolde kandidaten leiden, ook uit het buitenland. Maar het is ook een geschikt instrument voor werknemers die op zoek zijn naar een andere baan of op de arbeidsmarkt bij willen blijven.

Marc Hendrikse, CEO NTS Group

Werkgebied

Het arbeidsmarktdashboard is een initiatief van zes regio’s en de provincies Brabant en Limburg in Zuidoost-Nederland verenigd in Brainport Network en streeft naar landelijke dekking. Vanaf oktober 2017 nemen naast de provincies Brabant en Limburg ook de provincies Utrecht en Drenthe deel. In 2018 wordt de connectie grensoverschrijdend gelegd met Vlaanderen. Met veel andere provincies, de ministeries en UWV vindt verder overleg plaats over de opschaling van het arbeidsmarktdashboard.